Elállási nyilatkozat minta

Nyilatkozat minta elálláshoz

Címzett: Centro-Gaszt Kft
(cím: 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 32.    e-mail: siocoffee100@gmail.com)


Alulírott/ak  kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:
..............................................................................................................................
........................................................................
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ..................................................................
A fogyasztó(k) neve: .............................................................................................
A fogyasztó(k) címe: .............................................................................................
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha
szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
..............................................................................................................................
............................................................
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
.............................................................................................
Kelt